Det är tidigt på morgonen. En ny spännande ystningsdag börjar. Mjölken har pumpats över från en kyltank kvällen före och har nu pastöriserats och därefter tillsätts en syrakultur för att starta processen. Därutöver är blåmögelkultur och löpe tillsatt.

Här har mjölken löpt tillräckligt länge för att nu kunna brytas med en harpa.

Mejeri 2

 

 

Man skulle kunna tro att Birgit söker efter sin mobiltelofon men så illa är det inte utan det gäller att bryta både horisontellt och vertikalt och i första stadiet göra kuber av hela ostmassan för att sedan gör dom mindre.

Ett riktigt mathantverk!

Yvonnes bilder 03

 

 

En stor del av ystningen består även av inväntan av rätt temperaturer, pH-värden osv.  Under tiden hälls vasslen bort, en spännande produkt som vi idag inte har möjlighet att ta vara på annat än som degvätska i matbrödet.

Foto Yvonne Åsell

 

 

Efter en tid är det så dags att formsätta ostmassan och direkt därefter vända alla formar ett antal gånger för att dränera bort vasslen.

Mejeri 10

 

Nu är det ost! En mycket ung blåmögelost som redan är oerhört vacker men efter några veckor är den både god och vacker på ett annat sätt med sina grön-blå-brun-gula skiftningar!

Mejeri 12

 

 

 

Saltningen är en viktig del i ystningen. Här torrsaltas blåmögelostarna efter någon dag.

Mejeri 11

 

 

Det ska vara rent och snyggt hela tiden, det blir så mycket trevligare då !

Mejeri 7